Przedłużony termin składania wniosków w konkursie stypendialnym

Zarząd Województwa Śląskiego przedłużył termin składania wniosków w konkursie na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz studentów. Wnioski będą przyjmowane do 12 września br.
Intencją przesunięcia terminu składania wniosków jest rozwianie obaw o pozbawienie możliwości ubiegania się o stypendia uczniów przebywających na wakacjach. Nowy termin zwiększy szansę dotarcia informacji o konkursie do większego kręgu uczniów i studentów a także do dyrektorów, rad pedagogicznych, uczelni bądź stowarzyszeń, które mogą zgłaszać kandydatów. W roku 2004 odbędzie się kolejna edycja konkursu. Zostanie on przeprowadzony w oparciu o zmodyfikowany regulamin opracowany pod kątem możliwości włączenia do udziału jak największej ilości potencjalnych beneficjentów. W bieżącym roku w budżecie Województwa na stypendia przeznaczono 63 tys. zł. Otrzyma je dwudziestu dwóch uczniów oraz dwudziestu studentów. Stypendium wynosi 1 500 zł wypłacane w czterech miesięcznych ratach od września do grudnia 2003. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 25 lat. Kandydaci powinni legitymować się osiągnięciami artystycznymi, naukowymi lub sportowymi. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pok. 487, tel. (032) 20 78 487. Ich rozpatrzeniem zajmie się komisja powołana przez Zarząd Województwa.
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu