Pożegnanie dyrektora

Marszałek Michał Czarski oraz członkowie Zarządu Województwa Śląskiego spotkali się z Bogdanem Toszą, który 31 sierpnia br. zakończy pracę na stanowisku dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Podczas rozmowy, w której uczestniczyła także Łucja Ginko, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałowskiego, poruszono szereg zagadnień dotyczących przyszłości teatru oraz problemów związanych z zapewnieniem warunków funkcjonowania placówki w obecnych realiach ekonomicznych. Członkowie zarządu z zainteresowaniem wysłuchali refleksji dyrektora Bogdana Toszy związanych z najciekawszymi epizodami w historii Teatru. Mówiąc o najnowszej historii Teatru Śląskiego, Bogdan Tosza dużo uwagi poświęcił artystycznemu potencjałowi Sceny Kameralnej oraz Malarni – miejscom, które dotąd znakomicie uzupełniały i wzbogacały zasadniczy repertuar teatru realizowany na scenie głównej. Na Scenie Kameralnej wystawiono 224 przedstawienia a jej przydatność w podtrzymaniu stałego kontaktu teatru z widownią potwierdziła się szczególnie w okresie trwania remontu sceny głównej. Malarnię dyr. B. Tosza określa mianem „magicznej przestrzeni” z uwagi na specyficzną atmosferę, scenerię oraz interesujące związki z historią Katowic (właśnie w tym budynku Katowice uzyskały prawa miejskie). W Malarni odbyło się wiele spotkań poetyckich, wystawiano spektakle awangardowe, dobrze brzmi tam również muzyka kameralna. W trakcie spotkania mówiono także o video-archiwizacji wszystkich przedstawień teatru a także o szczegółowej i nader interesującej monografii Teatru Śląskiego autorstwa Elżbiety Toszy. Nawiązując do swoich planów zawodowych, Bogdan Tosza poinformował o kilku przedsięwzięciach reżyserskich oraz zamiarze kontynuowania w charakterze wykładowcy współpracy z Wydziałem Radia i Telewizji UŚ. Marszałek Michał Czarski podziękował Bogdanowi Toszy za ponad 11-letnią pracę i dokonania wyrażając nadzieję, iż wiele spośród reżyserskich zamierzeń odchodzącego dyrektora uda się zrealizować na śląskich scenach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z Zarządem Województwa Śląskiego  Podziękowania od Marszałka Michała Czarskiego  Odchodzący ze stanowiska dyrektor Bogdan Tosza