Współpraca ze Styrią

Taki jest wynik dzisiejszego spotkania członka Zarządu Województwa Śląskiego Mariana Jarosza z przedstawicielami kraju związkowego Styrii w Austrii.
Przewodniczący austriackiej delegacji, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej rządu Styrii Michael Azondalnloo-Melzer wyraził duże zainteresowanie współpracą z Województwem Śląskim, regionem który zdaniem austriackich ekspertów gospodarczych, dysponuje obiecującym potencjałem rozwojowym. Marian Jarosz podkreślił, że dla Województwa Śląskiego bardzo przydatne byłoby wykorzystanie bogatych doświadczeń Styrii w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Styria przeprowadziła restrukturyzację przemysłu już 15 lat temu. Obecnie, wśród krajów związkowych otrzymuje najwięcej środków z unijnych funduszy strukturalnych. W latach 2000-2006 kwota pomocy wyniesie 215 mln euro. Styryjczycy potrafią bardzo dobrze gospodarować środkami pomocowymi. Dotychczas udało im się wykorzystać od 85% do 95% kwot zaplanowanych na poszczególne lata. Podobną skutecznością Styria legitymuje się realizując, we współpracy z Węgrami, Chorwacją i Słowenią, projekty inwestycyjne w ramach programu Interreg. Współpraca ta zaowocowała dotąd realizacją 86 projektów. W rzeczowej rozmowie prezentującej doświadczenia i rozwojowe perspektywy obu regionów ustalono kilka kategorii przyszłej współpracy w zakresie:
 • wykorzystania funduszy strukturalnych
 • rozwoju parków przemysłowych oraz nowoczesnych technologii
 • tworzenia sieci współpracy firm eksportowych
 • pomocy finansowej dla sektora MŚP m.in. w zakresie tworzenia funduszy pożyczkowych, gwarancyjnych oraz venture capital
W imieniu Zarządu Województwa, Marian Jarosz wyraził wolę zawarcia porozumienia o współpracy regionalnej. Goście z Austrii zadeklarowali gotowość do podjęcia rozmów o treści przyszłego porozumienia oraz szczegółowych zasadach wzajemnie korzystnej współpracy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej rządu Styrii Michael Azondalnloo-Melzer (w głębi) oraz członek Zarządu Województwa Śląśkiego Marian Jarosz Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim , Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej rządu Styrii Michael Azondalnloo-Melzer Rozwoy z przedstawicielamii kraju związkowego Styrii w Austrii