Śląskie biblioteki publiczne najlepsze w Polsce

Z „Informacji Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej o działalności bibliotek publicznych Polski w roku 2002” opracowanej na podstawie danych GUS wynika, iż w rankingu wszystkich województw, województwo śląskie zdecydowanie wyprzedziło wszystkie pozostałe. W poprzednim roku zajmowaliśmy pierwsze miejsce wspólnie z województwem dolnośląskim.
Spory udział w sukcesie całej śląskiej społeczności bibliotekarskiej ma Biblioteka Śląska, która sprawuje opiekę merytoryczną nad wszystkimi publicznymi bibliotekami w województwie i realizuje politykę biblioteczną w skali całego regionu. Obecnie w województwie śląskim posiadamy:
 • Największy księgozbiór wynoszący 16 744 000 woluminów (co ósma książka w polskiej bibliotece znajduje się na Śląsku).
 • Najwyższą liczbę czytelników – 1 085 565 osób (co siódmy czytelnik w Polsce mieszka na Śląsku).
 • Czytamy najwięcej książek – 23 471 000 (co siódma przeczytana książka w Polsce była czytana na Śląsku). Dla porównania, na zajmującym drugie miejsce Mazowszu przeczytano 16 890 000 książek. Z rankingu wynika, iż prowadzona przez Bibliotekę Śląską polityka biblioteczna okazała się trafna i skuteczna. Mamy w województwie:
 • racjonalną i skupioną sieć biblioteczną (poza niesamodzielnymi bibliotekami w domach kultury)
 • atrakcyjny księgozbiór dla wszystkich czytelników (choć więcej nowości od nas kupuje woj. mazowieckie)
 • właściwą politykę profilowania księgozbioru
 • wysoki poziom kultury literackiej mieszkańców naszego województwa na tle całego kraju.
 • Linki do stron zewnętrznych
  Biblioteka Śląska   


  tagi: