Młodzi obywatele Europy

W dniach od 1 do 5 września b.r. odbędzie się międzynarodowy Szczyt Młodzieży regionalnego Trójkąta Weimarskiego „Młodzi obywatele Europy”
42 młodych ludzi z Regionu Nord –Pais de Calais, Landu Północnej Nadrenii Westfalii oraz Województwa Śląskiego będzie dyskutować o roli młodzieży w rozwoju i budowie wspólnej Europy. Spotkanie młodych Europejczyków jest kolejnym etapem realizacji postanowień zawartych w trójstronnym Oświadczeniu o Współpracy Regionów, podpisanym w 2000 roku w Duesseldorfie. Gospodarzem pierwszego spotkania (2001) była Północna Nadrenia – Westfalia. W roku 2002 roku spotkanie odbyło się w regionie Nord- Pais de Calais. Poza udziałem w dyskusjach i wykładach, goście Szczytu zwiedzą m.in. Cieszyn, Jasną Górę oraz gmach Sejmu Śląskiego i Bibliotekę Śląską w Katowicach. Przewidziane są także spotkania z lokalnymi i regionalnymi władzami samorządowymi. Najważniejszym punktem Szczytu będzie młodzieżowa debata z udziałem przedstawicieli władz partnerskich regionów, która odbędzie się 5 września w sali konferencyjnej Banku Śląskiego przy ul. Sokolskiej w Katowicach. Poprzedzi ją spotkanie Marszałka Michała Czarskiego z młodzieżą w Sali Sejmu Śląskiego. Główne cele Szczytu Młodzieży
 • wywiązanie się przez Województwo Śląskie z międzyregionalnej umowy trójstronnej, zawartej w Düsseldorfie w roku 2000 nt. organizacji corocznych spotkań młodzieży z krajów Trójkąta Weimarskiego,
 • okazja do zacieśnienia kontaktów pomiędzy młodzieżą z krajów Unii Europejskiej i Polski – wymiana refleksji i doświadczeń nt. miejsca młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie i Europie,
 • wsparcie działań w ramach Trójkąta Weimarskiego, zwłaszcza w obszarze dotyczącym problematyki regionów i wielokulturowości,
 • Szczyt Młodzieży jest pierwszym spotkaniem międzynarodowym po referendum akcesyjnym w Polsce, stąd niezwykle ważna rola lokalnych mediów w upowszechnieniu tematów, o których będzie dyskutować młodzież,
 • prezentacja i promocja Województwa Śląskiego francuskim i niemieckim uczestnikom spotkania. Tematyka sesji Temat główny: Młodzi obywatele Europy Grupy tematyczne:
 • rola młodych w społeczeństwie narażonym na niebezpieczeństwa i trudności gospodarcze (bezrobocie, marginalizacja mniejszości społecznych) – przybliżenie idei społeczeństwa solidarnego,
 • europejska świadomość obywatelska, społeczne wyzwania w nowej Europie oraz potrzeba uczestnictwa w debacie nad jej nowym kształtem (udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego),
 • międzynarodowa współpraca międzyregionalna (problemy przepływu osób, towarów, usług na terenie UE, podejmowanie działalności gospodarczej w innym kraju).
 • Załączniki
  Program Szczytu
  Program szczytu - pdf