Nowy dyrektor

Od wczoraj nowym dyrektorem Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jest Henryk Baranowski.
Dzisiaj odbyło się pierwsze, oficjalne spotkanie dyrektora z zespołem aktorskim i personelem teatru. W spotkaniu uczestniczył ustępujący ze stanowiska, dotychczasowy dyrektor Bogdan Tosza. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński podkreślił znaczący wkład B. Toszy w utrzymanie renomy głównej śląskiej sceny i podziękował dotychczasowemu dyrektorowi za zapewnienie teatrowi możliwości funkcjonowania w niełatwych realiach ekonomicznych. W pierwszym oficjalnym wystąpieniu przed zespołem, Henryk Baranowski przedstawił swoje repertuarowe zamierzenia i niektóre zmiany w strategii teatru. Zapowiedział kilka atrakcyjnych premier, zacieśnienie kontaktów Teatru Śląskiego z innymi scenami w regionie, podjęcie współpracy z wybitnymi twórcami (w spotkaniu uczestniczył m.in. znany reżyser Laco Adamik), zapraszanie na występy gościnne teatrów spoza Śląska oraz zwiększenie i urozmaicenie przedsięwzięć promujących Teatr Śląski w regionie, kraju i za granicą. Wicemarszałek S. Karpiński oraz Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Łucja Ginko wręczyli obu dyrektorom wiązanki kwiatów.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z zespołem Teatru Śląskiego  Nowy dyrektor Henryk Baranowski  Kwiaty od Wicemarszałka Sergiusz Karpińskiego i dyrektor Łucji Ginko