Zakończono realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Na 19 września zaplanowano konferencję podsumowującą realizację Programu Szkoleniowego realizowanego w ramach Komponentu B-3 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Spotkanie zorganizowane przez regionalny ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Zarząd Województwa Śląskiego zamknie cykl warsztatów szkoleniowych przeznaczonych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Realizowany od stycznia br. program ma charakter ogólnopolski. Jego celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności urzędników i radnych w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych oraz planowania i wdrażania projektów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Województwo śląskie przystąpiło do realizacji programu w lutym 2003r. W szkoleniach wzięło udział około 300 urzędników z 33 gmin i powiatów. Program konferencji przewiduje podsumowanie efektów szkoleń oraz prezentację najciekawszych projektów. Uczestniczyć w niej będą m.in.: Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Wicemarszałek Jan Grela oraz Wicewojewoda Andrzej Waliszewski. W programie konferencji przewidziano prelekcje przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, na którego zlecenie program jest realizowany.
Załączniki
Program konferencji