Wizyta delegacji departamentu Moselle

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkał się z delegacją Departamentu Moselle we Francji.
W czasie rozmowy dyskutowano o nawiązaniu bliższej współpracy gospodarczej obu regionów. Goście z Francji obejrzeli multimedialną prezentację Województwa Śląskiego. Interesowali się m.in. przekształceniami strukturalnymi w regionie, programami łagodzenia skutków restrukturyzacji a także programami modernizacji przemysłu oraz rozwojem nowych sektorów działalności gospodarczej. Rozmawiano także o walorach turystycznych Województwa Śląskiego. Goście zapoznali się także z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Śląskiego. 28 osobowa delegacja radnych i urzędników Rady Generalnej Departamentu Mozela zwiedzała Gmach Sejmu Śląskiego. W planie dwudniowego pobytu w Polsce przewidziano wizytę w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz spotkanie z władzami Województwa Małopolskiego. W rozmowach z gośćmi z Francji uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik. Komitet ds. Ekspansji Gospodarczej Mozeli zajmuje się promocją gospodarczą Departamentu oraz pozyskiwaniem zainteresowania inwestorów. Posiada biura w Stuttgarcie, Mediolanie, Barcelonie, Brukseli i Atlancie. Każdego roku przedstawiciele Rady Generalnej Mozeli (skupieni w Komitecie ds. Ekspansji Gospodarczej Mozeli) odwiedzają wybrane regiony europejskie. Przy takich okazjach Francuzi zapoznają się ze specyfiką odwiedzanych regionów i badają perspektywy ich rozwoju pod kątem możliwości nawiązania współpracy gospodarczej. Departament Mozeli, jak i cały Region Lotaryngii jest podobny do Województwa Śląskiego. W ciągu ostatnich 20 lat poddano tam restrukturyzacji górnictwo, hutnictwo oraz przemysł metalurgiczny.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Rozmowy robocze z delegacją Departamentu Moselle  Goście zwiedzali Salę Sejmu Śląskiego