Debata z przedstawicielami misji japońskiej w Województwie Śląskim

Prof. Masatake Wada i prof. Shuji Tamura dyskutowali ze śląskimi przedsiębiorcami i Zarządem Województwa Śląskiego na temat innowacyjności i nowoczesnych technologii jako priorytetu w Strategii Rozwoju
8 września br. w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się debata z udziałem japońskich ekspertów prof. Masatake Wada - Doradcy Ministra Gospodarki RP w latach 1997-99, prof. Shuji Tamura - Dyrektora Generalnego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu ds. Technologii, Zarządu Województwa Śląskiego, radnych oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, wyższych uczelni, przedsiębiorców i lokalnych władz samorządowych, pn. "Innowacyjność, nowoczesne technologie jako priorytet w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego". Debata była jednym z punktów wizyty japońskich specjalistów w naszym regionie. Podczas spotkania dyskutowano nad projektami w dziedzinie innowacyjności oraz transferu technologii. Prof. Wada stwierdził, że doświadczenia powojennej gospodarki Japonii mogą być przydatne w procesie restrukturyzacji Śląska. "Chcielibyśmy zaproponować proces przekształcenia przemysłu ciężkiego w przemysł najnowszych technologii". Podniesienie jakości obecnej struktury przemysłu, restrukturyzacja istniejących zakładów, pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej oraz samodzielność ekonomiczna polegająca na wykształceniu takich gałęzi przemysłu, które maja szansę rozwoju w przyszłości to zdaniem japońskich ekspertów, główne etapy przemian Województwa Śląskiego. "Polska dysponuje wielkim potencjałem naukowym, który powinien aktywnie współdziałać z przemysłem"- dodał prof. Wada. Wizyta japońskich ekspertów zorganizowana została we współpracy z Ambasadą Japonii oraz oddziałem Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej w Warszawie.