Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Trzydziestu czterech nauczycieli placówek, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa otrzymało dziś stopień nauczyciela mianowanego
Uroczyste wręczenie nominacji połączone ze złożeniem tradycyjnego ślubowania odbyło się w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego. Mianowania z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Sergiusza Karpińskiego otrzymali nauczyciele kolegiów języków obcych, szkół medycznych, kolegiów nauczycielskich, publicznych bibliotek wojewódzkich oraz przyszpitalnych i sanatoryjnych placówek oświatowych. W czerwcu i lipcu br. mianowani nauczyciele zdali stosowne egzaminy przed komisjami powołanymi przez Zarząd Województwa.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Tradycyjne ślubowanie Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński Uroczystść odbyła się w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego Podziękowania w imieniu mianowanych, na zdjęciu Karol Bresler.

Załączniki
Lista mianowanych nauczycieli