Gaudeamus w Akademii Ekonomicznej

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2003–2004 w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
"Akademia Ekonomiczna w Katowicach to uczelnia, gdzie intelekt i wiedza, naukowe dokonania oraz żywe i owocne kontakty międzynarodowe przybierają postać cennego potencjału, który teraz bardziej niż kiedykolwiek może wspierać planowany na długie lata proces społeczno-gospodarczej przebudowy regionu. Kwalifikacje nabyte tu przez absolwentów uczelni już wkrótce stanowić będą cenny kapitał praktycznych i teoretycznych umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania. Między innymi, na tych umiejętnościach województwo śląskie chce opierać strategię rozwoju i koniecznych przekształceń. Ta optymistyczna prognoza wynika nie tylko z moich bliskich związków z AE (jestem absolwentem Akademii, ukończyłem tu Wydział Przemysłu) ale przede wszystkim z efektów intensywnej i twórczej współpracy, zarówno przy tworzeniu dla potrzeb regionu wielu ważnych, strategicznych i operacyjnych dokumentów jak i współorganizacji sympozjów, naukowych konferencji, szkoleń bądź eksperckich spotkań. Przed kadrą naukową i studentami AE długie miesiące pracy. Przed Wami nowe wyzwania, jakie niesie w sobie funkcjonowanie uczelni w ramach Unii Europejskiej. To także nowe możliwości i rola beneficjenta środków strukturalnych" – powiedział podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Podczas inauguracji Rektor AE, prof. dr hab. Florian Kuźnik wręczył indeksy studentom I roku, którzy podczas egzaminów wstępnych zdobyli najwyższe oceny. Studenci złożyli tradycyjne ślubowanie. W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń, parlamentarzyści, dyplomaci, naukowcy i nauczyciele akademiccy z AE oraz goście z zaprzyjaźnionych, krajowych i zagranicznych uczelni.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2003–2004 w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach  Przemawia Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski