Polsko–austriacka współpraca gospodarcza

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski spotkał się z nowym Konsulem Generalnym Republiki Austrii w Krakowie, panią Hermine Poppeller
Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmawiano o możliwościach rozwijania współpracy gospodarczej Województwa Śląskiego z landami Austrii m.in. Styrii i Tyrolu a także o rozwoju turystyki. Podkreślono iż, szansą dla rozwoju współpracy międzyregionalnej jest bezpośrednia prezentacja firm austriackich w Polsce oraz polskich w Austrii. Marszałek Michał Czarski wskazał, iż jedną głównych barier w rozwoju regionu jest niewystarczająca intrastrukrura drogowa. Firmy austriackie są zainteresowane rozbudową sieci dróg w kierunku z południa na północ, w tym budową autostrady A1. Kolejnym polem współpracy może być ochrona środowiska, zwłaszcza wykorzystanie odpadów poprzemysłowych w produkcji materiałów budowlanych. Pani Konsul interesowała się aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą w regionie w kontekście trwającej restrukturyzacji branży wydobywczej. Mówiono o działaniach osłonowych dla zwalnianych górników oraz przygotowaniach województwa do wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Marszałek przedstawił także, związane z restrukturyzacją górnictwa, priorytety rozwoju regionu. Było to pierwsze spotkanie Marszałka Michała Czarskiego z nowym Konsulem. Hermine Eva Maria Poppeller jest konsulem generalnym Austrii w Krakowie od 22 sierpnia br. Zastąpiła na tym stanowisku Ernsta – Petera Brezovszkiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konsul generalny Austrii w Krakowie pani Hermine Eva Maria Poppeller  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim  Marszałek Michał Czarski w rozmowie z Hermine Poppeller