Konkurs Komisji Europejskiej

Działania Komisji Europejskiej na rzecz kampanii informacyjnych dotyczących zagadnień europejskich i unijnych
W perspektywie zbliżającego się poszerzenia Unii Europejskiej, Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania projektów "call for proposals" (DG EAC Nr 55/03) dla organizacji pozarządowych (NGO’s) i DG EAC Nr 56/03 oraz dla stowarzyszeń i organizacji proeuropejskich. O dofinansowanie mogą się starać organizacje które w roku 2004 zrealizują akcje informacyjne na tematy europejskie i unijne. Działaniami, które otrzymają wsparcie Komisji są: seminaria, konferencje, sympozja, publikacje, emisje radiowe i telewizyjne a także tworzenie sieci organizacji pozarządowych o charakterze proeuropejskim. Termin składania wniosków mija 14 listopada 2003 (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje, oraz szczegółowe wymogi zamieszczono na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej - Edukacja i Kultura: wersja angielska wersja francuska Dodatkowych informacji udziela także Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels
Avenue des Arts 50,
1000 Bruxelles
tel.: +32.2.514.77.67
fax: +32.2.733.92.55
mail: rosv.brussels@silesia-region.pl