Śląsk coraz bliżej wspólnej Europy

W Brukseli odbyła się 51 Sesja Plenarna Komitetu Regionów
Omawiano szereg zagadnień związanych z ujednoliceniem standardów i rozwiązań prawnych oraz procesem dostosowania regionów państw wchodzących do UE w roku 2004 do unijnych wymogów. Szczególnie istotne dla udziału regionu śląskiego w procesie integracji Polski z UE było wystąpienie przewodniczącego Rady Andaluzji, który przedstawił sprawozdanie pt. „Poszerzona Europa – Sąsiedztwo : nowe ramy do współpracy z sąsiadami ze Wschodu i Południa”. Ważne oraz sprzyjające doskonaleniu strategii rozwoju i restrukturyzacji gospodarki województwa śląskiego były także sprawozdania: „Polityka przemysłowa w poszerzonej Europie” oraz „Handel a trwały rozwój: pomoc krajom rozwijającym się w korzystaniu z wolnego handlu”. W obradach Sesji Komitetu Regionów, jako obserwator reprezentujący Polskę w KR, uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, który w trakcie sesji spotkał się m.in. z panią Rosemary Buttler - przedstawicielem Walii w Komitecie Regionów. Rozmowa dotyczyła restrukturyzacji górnictwa w obu regionach. Marszałek przedstawił problemy związane z nieuchronną przebudową przemysłu wydobywczego na Śląsku oraz gospodarczo – społeczne konsekwencje tego procesu. Pani R. Buttler przedstawiła walijskie doświadczenia na tym polu a także sposoby wprowadzania i wyniki restrukturyzacji górnictwa w Walii, gdzie obecnie działa już tylko jedna kopalnia. Walijska parlamentarzystka zaprosiła marszałka M. Czarskiego do złożenia wizyty w Walii celem zapoznania się z adresowanymi do zwalnianych górników, programami pomocy w zmianie zawodowej tożsamości oraz systemem socjalnych osłon łagodzących skutki utraty pracy. Pani R. Buttler mówiła także o programie i działaniach Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w ramach którego przygotowuje się dla potrzeb Komisji Europejskiej szereg raportów tematycznych, dotyczących zrównoważonego rozwoju w poszczególnych regionach krajów UE. Wyniki prac podjętych w ramach tego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz podległe mu jednostki zostały wysoko ocenione na spotkaniu roboczym (Focal Point Meeting) zorganizowanym przez Biuro Parlamentu Walii w Brukseli w dniu 26 września br. Jednym z punktów tego spotkania było określenie możliwości zorganizowania przez Województwo Śląskie seminarium planowana oraz wizyty studialnej na temat zrównoważonego rozwoju regionów. Takie spotkanie mogłoby się odbyć w Katowicach pod koniec maja 2004 i uświetnić wkład regionu śląskiego w integrację Polski z UE. Jednym z rozmówców marszałka Michała Czarskiego w Brukseli był również Dario Diaz reprezentujący w Komitecie Regionów hiszpański region Asturia. Mówiono o przyszłej współpracy pomiędzy regionami, które wykazują wiele podobieństw zarówno w strukturze lokalnego przemysłu (górnictwo, hutnictwo) jak i w społeczno - gospodarczych uwarunkowaniach prowadzonej restrukturyzacji. Strona hiszpańska zaproponowała spotkanie robocze w Asturii celem przygotowania zasad przyszłej współpracy. Ważnym krokiem w tym kierunku może być planowania na wiosnę 2004 misja hiszpańskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli kół gospodarczych Asturii w województwie śląskim. Mogłoby wówczas dojść do podpisania porozumienia o współpracy obu regionów. Z przedstawicielami Walii i Asturii marszałek M. Czarski rozmawiał także o wspólnym projekcie w ramach międzyregionalnego programu "Kultura 2000 ", którego założeniem jest zachowanie i rewitalizacja zabytkowych obiektów poprzemysłowych jako dziedzictwa kulturowego regionu. Ze strony województwa śląskiego partnerem w tym przedsięwzięciu mogłoby być Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Asturia - kraina historyczna i region autonomiczny w północno-zachodniej Hiszpanii nad Zatoką Biskajską (Ocean Atlantycki). Region składa się z jednej prowincji - Oviedo. Powierzchnia 10,6 tys. km2. Ok. 1,1 mln mieszkańców. Stolica Oviedo, inne większe miasta: Gijón, Mieres, Avilés. Większą część powierzchni regionu zajmują Góry Kantabryjskie. Na południowym wschodzie największy park narodowy Hiszpanii - Picos de Europa. Silnie rozwinięty przemysł wydobywczy (eksploatacja złóż węgla kamiennego, rud żelaza, manganu, cynku i ołowiu), ponadto przemysł metalurgiczny (hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych), maszynowy, stoczniowy, zbrojeniowy, chemiczny (koksowniczy), włókienniczy, skórzany, szklarski i spożywczy. Uprawa zbóż (gł. pszenica, proso, kukurydza), ziemniaków, winorośli, fasoli, warzyw i drzew owocowych. Hodowla bydła i koni, a na wybrzeżu rybołówstwo. Od 1981 region autonomiczny. Walia - część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obejmuje południowo-zachodnią część wyspy Wielkiej Brytanii i przybrzeżne wyspy na Morzu Irlandzkim. Na wschodzie graniczy z Anglią. Powierzchnia 20,8 tys. km2, ok. 2,7 mln mieszkańców. Stolica Cardiff (ok.300 tys. mieszkańców). Główne miasta: Cardiff, Swansea, Newport. Najnowsza historia: 6 V 1999 w odbyły się w Walii wybory parlamentarne. Do parlamentu weszli przedstawiciele laburzystów, nacjonalistów oraz liberałów. Wybory były konsekwencją obietnic wyborczych Tonego Blaira z 1997. Szef brytyjskiego rządu dał wtedy Walijczykom nadzieję na samodzielność. W kompetencjach walijskiego parlamentu leży uzupełnianie ustaw z Londynu o przepisy wykonawcze. Większą władzę parlament z Cardiff uzyska po roku 2003. Gospodarka Większość Walii zajmują tereny rolno-hodowlane (dominuje hodowla bydła i owiec). Przemysł skupiony jest na wybrzeżu Kanału Bristolskiego, w Zagłębiu Południowowalijskim. Wydobycie węgla kamiennego. Rozwinięty przemysł petrochemiczny (wielkie rafinerie w Milford Haven i Swansea), ponadto metalurgiczny (hutnictwo żelaza i aluminium), elektrotechniczny, metalowy, maszynowy, włókienniczy i spożywczy. Turystyka. Parki narodowe. Znana góra Snowdon.