Zmiany uchwycone w obiektywie

Jak obecność w Unii Europejskiej odcisnęła się w architekturze

Wyjątkową wystawę, która ilustruje architektoniczne zmiany, jakich doświadczyliśmy w ostatniej dekadzie, można oglądać na placu Solidarności przed Parlamentem Europejskim w Brukseli.

„Pokazujemy w tym miejscu, jak dobrze można wykorzystać środki unijne. To są najlepsze przykłady architektury z naszych regionów. Trudno sobie wyobrazić lepszą reklamę środków unijnych” – tłumaczył marszałek Mirosław Sekuła.

Wystawa „Architektura Małopolski, Śląska i Opolszczyzny – 10 lat Polski w UE” prezentuje obiekty architektoniczne, które zostały zrealizowane lub odnowione w ostatnim dziesięcioleciu z udziałem unijnych środków. Wiele z nich zostało wyróżnionych na polskich lub międzynarodowych konkursach.

Można ją oglądać przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w dniach 7-17 października br. Ekspozycja zainaugurowała otwarcie Domu Polski Południowej w Brukseli, instytucji, która ma promować trzy regiony i zacieśniać ich współpracę w europejskiej przestrzeni.

W otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele władz województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego oraz wywodzący się z tych regionów europarlamentarzyści.

„Ta wystawa robi duże wrażenie. Dopiero kiedy się zbierze razem i zestawi te obiekty z naszego województwa, które przecież znamy, z budynkami z Opolszczyzny i Małopolski, to widać, jak wielkie zmiany zachodzą w tych regionach. Bardzo dobra jest też sama sceneria tej wystawy, to jest bardzo dobre miejsce, duża i istotna przestrzeń, na której te budowle robią znakomite wrażenie” – mówi eurodeputowany Jan Olbrycht.

Patronat nad nią objęli posłowie do Parlamentu Europejskiego wywodzących się z trzech województw: Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Danuta Jazłowiecka i Róża Thun. Kuratorem wystawy jest senator Janusz Sepioł, a kustoszem Bohdan Lisowski, prezes krakowskiego oddziału SARP.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.