Muzeum Śląskie nagrodzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt rewitalizacji wieży ciśnień zlokalizowanej na terenie Muzeum Śląskiego zdobył nagrodę główną w konkursie 3P organizowanym przez PARP. Dzięki temu Muzeum Śląskie otrzyma kompleksowe wsparcie prawne, ekonomiczne i techniczne na etapie przygotowania projektu i wyboru prywatnego inwestora

Dawna wieża ciśnień znajduje się w północnej część terenu byłej kopalni Katowice i wchodzi w zakres objęty III etapem rewitalizacji. Budynek powstał w 1916 roku na szczycie wzgórza. W wieży znajdują się dwa betonowe zbiorniki o łącznej pojemności 400 m3. Obiekt funkcjonował do lat 60. XX wieku. Do czasu zagospodarowania wieża i jej sąsiedztwo nie będą udostępniane.

Jurorzy konkursu docenili koncepcję zagospodarowania terenu wieży i jej bezpośredniego sąsiedztwa. Muzeum Śląskie planuje rozebrać konstrukcję dachu oraz zbiorniki na wodę. Powstanie bryła o identycznym kształcie zewnętrznym, ale z możliwościami adaptacji przestrzeni wewnątrz. W planach jest także dobudowanie wieży szybowej – panoramicznej windy usprawniającej komunikację. W ramach inwestycji powstaną także tereny rekreacyjne wokół obiektu oraz Ogród Śląski, czyli żywa ekspozycja prezentującą rośliny endemiczne i te najbardziej charakterystyczne dla obszaru województwa śląskiego.

„Teren wokół wieży mógłby być wykorzystany do realizacji różnorodnych imprez plenerowych takich jak INDUSTRIADA, Festiwal Tauron Nowa Muzyka czy też działania teatrów alternatywnych. Zanim to jednak nastąpi, potrzeba minimum 5 milionów złotych. Jak pokazują wyniki konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dobrze ocenia plany Muzeum Śląskiego. Sfinansowanie przebudowy i utrzymanie obiektu może być zdaniem partnera prywatnego, który w zamian za stworzenie atrakcji turystyczno-kulturowej będzie mógł w niej prowadzić działalność komercyjną” – wyjaśnia Gabriela Lenartowicz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.