Klastry sposobem na innowacje

Kilkadziesiąt paneli, warsztaty tematyczne i spotkania z ekspertami z zakresu zarządzania klastrami. Za nami inauguracja I Światowego Kongresu Klastrów

W sesji inauguracyjnej kongresu, który odbywa się w Dąbrowie Górniczej, wziął udział marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. „Przed nami okres ważnych wyzwań, w najbliższych latach dysponować będziemy dużym kapitałem i mamy szansę wykonać kolejny cywilizacyjny skok – podkreślał w trakcie otwarcia kongresu marszałek Saługa i nawiązał do idei działania klastrów. – To wciąż nowa forma współpracy, ale mająca coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy, wykorzystanie wiedzy i współpracę świata nauki, biznesu i samorządności. Jej zacieśnienie pozwoli nam uzyskać przewagę na rynku gospodarczym”.

Marszałek nawiązał do nowej unijnej perspektywy finansowania na lata 2014-2020, w której klastry mają istotną rolę do odegrania. Z roku na rok stają się one coraz istotniejszym instrumentem w kształtowaniu tak pożądanej w gospodarce innowacyjności.

„Klastry opierają się na idei budowania zaufania, umiejętności współpracy. To niezwykle ważny instrument w sytuacji, gdy chcemy dążyć do innowacyjności naszej gospodarki i konkurencyjności na rynku międzynarodowym” – stwierdził Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Światowy Kongres Klastrów jest okazją, by móc czerpać z doświadczeń innych państw i instytucji w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, ale także próbą stworzenia platformy komunikacyjnej obejmującej swym zasięgiem nie tylko przedstawicieli klastrów, ale także świata nauki, biznesu i samorządów. O ich współpracy przekonywał w swoim wystąpieniu przesłanym do uczestników kongresu były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

„Ta współpraca w tzw. złotym trójkącie rozwoju jest kluczem do dalszego rozwoju gospodarczego nie tylko Polski, ale całej Europy. W budżecie Unii Europejskiej środki na rozwój klastrów są bardzo ważne, chcemy, by innowacje otrzymały konieczne wsparcie. Musimy rozwijać się w oparciu o strategię inteligentnych specjalizacji, a synergia między podmiotami współtworzącymi klastry jest jednym z naszych celów” – uzasadniał Jerzy Buzek.

Program kongresu opiera się m.in. na tematach istotnych z punktu widzenia regionu i rozwoju lokalnej gospodarki. Poszczególne panele i warsztaty dotyczą np. możliwości finansowania klastrów, roli władz i instytucji publicznych w ich tworzeniu i rozwoju, innowacji w zakresie medycyny, energetyki, górnictwa, motoryzacji.

Pierwszy Światowy Kongres Klastrów odbywa się w dniach 25-26 marca br. w Dąbrowie Górniczej. Według organizatorów biorą w nim udział przedstawiciele klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy