Drogowa Trasa Średnicowa dalej w kierunku wschodnim?

Pod przewodnictwem marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej
W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz prezydenci i przedstawiciele władz Będzina, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Mysłowic i Sosnowca. Podczas spotkania omówiono koncepcję przedłużenia Drogowej Trasy Średnicowej. Prezes DTŚ S.A. Ireneusz Maszczyk przedstawił harmonogram i stan zaawansowania prac przy budowie DTŚ. Prezes Maszczyk zaprezentował także koncepcję przedłużenia DTŚ w kierunku wschodnim od Katowic do Dąbrowy Górniczej. Prace na DTS–Wschód podzielono na 8 kontraktów. Obecnie trwają prace nad przebudową ulicy Chorzowskiej i al. Rozdzieńskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie obejmie m.in. budowę tunelu pod Rondem im. gen Ziętka oraz przebudowę otaczającej infrastruktury drogowej. Roboty obejmą odcinek łączący DTŚ z drogą krajową nr 86. Prace potrwają do końca 2006 roku. Przedstawione rozwiązanie zakłada przedłużenie trasy poprzez Mysłowice, Sosnowiec i Będzin aż do Dąbrowy Górniczej. Przewidziano budowę odgałęzień w kierunku Jaworzna. Koncepcja spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli lokalnych samorządów oraz członków WKUA. Stwierdzono, że warto rozpocząć szerszą debatę nad projektem oraz wprowadzić go do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.