Rewitalizacja niejedno ma imię

O wsparciu procesów związanych z rewitalizacją w ujęciu infrastrukturalnym, ale i społecznym dyskutowali uczestnicy panelu tematycznego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Uczestnicy spotkania skupili się przede wszystkim na europejskich programach i instrumentach wspierających rewitalizację miast i przestrzeni miejskich. Rozmawiano także o dobrych praktykach w tym zakresie. Nie bez znaczenia w odniesieniu do tych procesów w najbliższych latach będą instrumenty finansowe, jak również współdziałanie i koordynacja działań na wielu szczeblach.

W panelu udział wzięła Gabriela Lenartowicz, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Polityka samorządu województwa w pełni wpisuje się w skoordynowaną rewitalizację w ujęciu infrastrukturalnym i społecznym, jakiej wymaga unia europejska. „Nie zapominamy, że wraz ze zmianami infrastrukturalnymi muszą pójść działania związane ze społeczną stroną rewitalizacji” – przekonywała Gabriela Lenartowicz: „Miejsce, w którym odbywa się ten kongres, nowoczesny gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz sąsiadujące z nim Muzeum Śląskie to przykłady na skuteczną rewitalizację zdegradowanych poprzemysłowych przestrzeni z udziałem regionalnego programu operacyjnego, którego dysponentem jest województwo śląskie”. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że zrewitalizowane przestrzenie mogą stanowić nie tylko nową przestrzeń miast, ale i unikalną wartość, a zdewastowane obiekty pełnią często zupełnie nowe funkcje, jak w przypadku nowoczesnej siedziby Muzeum Śląskiego.

Sporo miejsca poświęcono też działaniom związanym z rewitalizacją Łodzi i Bytomia. „Bytom jest adresatem szczególnej pomocy w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wraz z Radzionkowem otrzyma na ten cel prawie 120 mln euro. To jest niebagatelna kwota, choć wiemy, że nie rozwiąże wszystkich problemów. Bardzo ważne miejsce w tej puli zajmują środki w ramach EFS, skierowane bezpośrednio do ludzi. Te proporcje między działaniami infrastrukturalnymi a społecznymi, ukierunkowanymi na rynek pracy, usług i aktywizacji, muszą być zachowane” – podkreśliła Gabriela Lenartowicz.

Panel dotyczący rewitalizacji przestrzeni miejskiej był jedną z blisko stu debat tematycznych w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który już po raz siódmy odbywa się w Katowicach. Impreza potrwa do środy 22 kwietnia 2015 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy