Rozpoczyna się realizacja programu łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie

Na inwestycje w gminach i powiatach przeznaczono 74,8 mln zł
W ramach rządowego kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy Województwo Śląskie otrzymało 103,9 mln zł na realizację "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". 74, 8 mln zł przeznaczone zostanie na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów a 29,1 mln zł na preferencyjne pożyczki dla sektora małych i średnich firm. W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił KONKURS OFERT na dotacje inwestycyjne. O 74, 8 mln zł dotacji z utworzonego w tym celu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej ubiegać się mogą wszystkie gminy i powiaty z terenu województwa śląskiego. Samorządy mogą otrzymać kwoty w wysokości od 200 tys. zł do 2 mln zł. Dotacje mogą być przeznaczone m.in. na budowę dróg, rewitalizację terenów zdegradowanych oraz przygotowanie infrastruktury pod rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Do oceny i wyboru projektów do realizacji powołany zostanie Komitet Sterujący. Przewiduje się, że 30 stycznia 2004 roku powstanie gotowa lista inwestycji objętych dofinansowaniem. Dokumenty niezbędne do przedłożenia wniosku umieszczone są na stronie Województwa Śląskiego. Dodatkowo niezbędne informacje przekazano drogą elektroniczną do koordynatorów wpisanych do bazy projektów PARTNER. Samorządy mogą składać wnioski do dnia 9 stycznia 2004, do godziny 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Katowice, ul. Ligonia 46, pok. 378). Pytania należy kierować do Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich (tel. + 48 (32) 207 83 78) lub drogą elektroniczną na adres: gorniczy@silesia-region.pl. Uruchomienie tych środków stanowi znaczącą pomoc w procesie wdrażania Programu jeszcze przed akcesją Polski do UE. Dobiegają także końca prace nad uruchomieniem "Linii pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw". Na pożyczki preferencyjne przeznaczono 29,1 mln. zł. Są one przeznaczone na inwestycje, których realizacja może przyczynić się do utrzymania lub utworzenia nowych miejsc pracy. Uzyskane środki w wysokości od 20 tys. do 500 tys. zł można przeznaczyć na inwestycje w nieruchomości, grunty oraz sprzęt i wyposażenie. Przedsiębiorcy, którzy spełnią wymagane warunki przy realizacji inwestycji, po dwóch latach mogą liczyć na umorzenia części kapitałowej całej pożyczki. Uruchomienie linii pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw nastąpi po zakończeniu ostatniej fazy konsultacji między rządem RP, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Województwem Śląskim.
Linki do stron zewnętrznych
Dokumenty niezbędne do przedłożenia wniosku