Spotkanie u wojewody

Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski był gospodarzem spotkania opłatkowego
Wzięli w nim udział parlamentarzyści, członkowie zarządu województwa z marszałkiem Michałem Czarskim, przedstawiciele duchowieństwa, prezydenci śląskich miast, radni Sejmiku oraz samorządowcy. W części artystycznej wystąpił zespół pieśni i tańca Śląsk. "To był trudny rok. Był to jednak także okres podejmowania ważnych i obiecujących wyzwań. Samorząd województwa we współpracy z wojewodą i Sejmikiem podejmował wiele istotnych decyzji. Do naszych głównych osiągnięć zaliczam pozyskanie środków na finansowanie i uruchomienie realizacji programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie. Jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym regionie - jako pierwszym w Polsce i krajach zmierzających do przyszłorocznego członkostwa w UE - wprowadzana jest regionalna strategia innowacji. Cieszymy się także z dobrego przygotowania naszego województwa do absorpcji funduszy strukturalnych, do których już za kilka miesięcy uzyskamy pełnoprawny dostęp. Obyśmy zdołali wykorzystać te fundusze na miare naszych potrzeb i aspiracji" - powiedział marszałek Michał Czarski przekazując zebranym świąteczno - noworoczne życzenia.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Atrakcją spotkania był występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"  Uroczystośc odbyła się w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego  W spotkaniu uczestniczył m.in marszałek Michał Czarski oraz senator Adam Graczyński