Nowa oferta Biblioteki Śląskiej

Biblioteka Śląska oddała do użytku czytelnię samorządową
W zasobach czytelni znajdują się książki oraz gazety z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, zarządzania gminą oraz polityki lokalnej i regionalnej. Czytelnicy mogą tam znaleźć informacje dotyczące funkcjonowania samorządów w państwach Unii Europejskiej oraz wpływu integracji na funkcjonowanie samorządów w Polsce. Czytelnia oferuje także komplet aktów prawnych dotyczących samorządu w Polsce. Dysponuje także literaturą na temat najważniejszych rozwiązań międzynarodowych w tej dziedzinie. Materiały są dostępne w wersji drukowanej oraz w elektronicznej bazie danych – Lex Polonica Maxima. Materiały o tematyce samorządowej znajdujące się w zbiorach Biblioteki Śląskiej można także zamawiać za pośrednictwem elektronicznego katalogu.