Z ministrem o rozwoju kultury

Minister kultury Waldemar Dąbrowski deklaruje wsparcie dla śląskich projektów w dziedzinie kultury zgłaszanych w ramach funduszy strukturalnych
Marszałek Województwa Michał Czarski, Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz Rektor Akademi Muzycznej w Katowicach prof. Eugeniusz Knapik byli gośćmi Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Podczas spotkania Marszałek Michał Czarski poinformował, że z roku na rok w budżecie samorządu Województwa Śląskiego zwiększają się środki przeznaczone na kulturę. W 1999 roku było to 40,4 mln zł, podczas gdy w bieżącym roku budżet zakłada wydatki w wysokości 65,3 mln zł. Marszałek wiąże duże nadzieje na pozytywne zmiany w wizerunku Śląska z realizacją projektów z obszaru kultury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W bazie Partner zarejestrowano m.in. projekty dotyczące utworzenia śląskiej internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych, Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, Centrum Sztuki Filmowej w Kinie Kosmos, utworzenie Śląskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Kultury Przemysłowej w Zabrzu, budowy zaplecza administracyjnego Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz rewitalizacji Zamku Sułkowskich w Bielsku–Białej. Wiodącym tematem rozmowy z ministrem Dąbrowskim był projekt budowy auli Akademii Muzycznej w Katowicach. Nowoczesna sala koncertowa umożliwi Akademii realizowanie wielu cennych przedsięwzięć artystycznych adresowanych do mieszkańców regionu. Inwestycja ta stanowić będzie wsparcie dla działającego w województwie śląskim najsilniejszego środowiska muzycznego w kraju. Uczestnicy spotkania zadeklarowali współfinansowanie budowy auli AM w ramach tzw. wkładu własnego niezbędnego przy staraniach o środki europejskie. W 2004 roku Ministerstwo Kultury zamierza przekazać Województwu dotację na zakup książek dla bibliotek w ramach „Programu rozwoju czytelnictwa w Polsce”. Dokładna kwota dotacji nie jest jeszcze nieznana. W latach 2000–2003 na wsparcie czytelnictwa Województwo Śląskie otrzymało z budżetu ministerstwa 2,4 mln zł. Deklaracja wsparcia samorządu ma w br. dotyczyć także tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Marszałek Michał Czarski przypomniał, że Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jako jedno z nielicznych w kraju od lat kolekcjonuje dzieła polskiej sztuki współczesnej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Od lewej: prezydent Piotr Uszok, marszałek Michał Czarski oraz minister Waldemar Dąbrowski  Projektowana, nowa aula Akademii Muzycznej w Katowicach  Nowa aula Akademii Muzycznej w Katowicach