Zarząd Województwa Śląskiego ponownie w pełnym składzie

29 maja 2000, Sejmik Województwa Śląskiego wybrał dwóch nowych Członków Zarządu Województwa
Funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Śląskiego objął Lucjan Kępka, który do momentu złożenia w kwietniu br. dymisji, zajmował stanowisko Członka Zarządu. Jednocześnie funkcję Członka Zarządu powierzono mieszkańcowi Bielska-Białej Waldemarowi Jędrusińskiemu. Ponadto, podczas trwania sesji podjęto uchwałę dotyczącą uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W miejsce zmarłej niedawno Teresy Śliwy, powołano radnego Zygmunta Klosę.


 


tagi: