Zarząd Województwa zatwierdził projekty

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zgłoszonych przez gminy i powiaty do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości"
Zarząd rozpatrzył i przyjął listę rankingową opracowaną przez Regionalny Komitet Sterujący, który przeanalizował 95 złożonych projektów i zakwalifikował 62 spośród nich. Lista zostanie zarekomendowana Bankowi Rozwoju Rady Europy (BRRE), w którym zaciągnięty został rządowy kredyt na dotacje dla zakwalifikowanych wnioskodawców. Dotacja nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowane projektu. Gwarancja na pozostałe 50% musi być zawarta w budżecie wnioskodawcy. Wartość dotacji nie może przekroczyć 2 mln zł i nie może być mniejsza niż 200 tys zł. Wraz z zakończeniem procedury przyjmowania i kwalifikowania wniosków złożonych przez lokalne samorządy, zostanie uruchomiona pierwsza transza środków w ramach "Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego".
Załączniki
Lista zakwalifikowanych projektów
Lista zakwalifikowanych projektów (w formacie pdf)