Wąskie gardło w Wodzisławiu

Prezentacja koncepcji budowy nowych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, rozwój infrastruktury drogowej oraz problemy komunikacyjne związane z awarią wiaduktu przy ul Jastrzębskiej to główne tematy roboczej narady, która odbyła się w Wodzisławiu Śląskim
Gościem narady był Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Gospodarzami spotkania byli Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jan Materzok, Wicestarosta Józef Żywina oraz Prezydent Wodzisławia Adam Krzyżak. W naradzie uczestniczyli także posłowie Ryszard Pojda i Andrzej Zając, radna Sejmiku Irena Pierchała a także burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu wodzisławskiego. Wodzisław od dłuższego czasu boryka się z mankamentami lokalnej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy miasta dotkliwie odczuwają wzrost natężenia ruchu kołowego. Przez centrum miasta przebiega droga krajowa 78 prowadząca od granicy z Republiką Czeska do Gliwic. Ten ruchliwy, międzynarodowy szlak tranzytowy krzyżuje się w Wodzisławiu z drogami wojewódzkimi 932 i 933. Problem związany z ruchem kołowym w mieście ostatnio spotęgował się na skutek awarii wiaduktu przy ul. Jastrzębskiej. Koncepcje rozbudowy i modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej przedstawił Marek Okularczyk – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. W związku z przewidywaną budową odcinka autostrady A1 przebiegającego od granicy z Czechami przez południową część powiatu planuje się konieczna będzie rozbudowa infrastruktury w okolicach dwóch zjazdów z autostrady – w Gorzyczkach oraz Mszanie. Planuje się także wybudowanie dróg dojazdowych do autostrady. W przypadku zjazdu w Gorzyczkach będzie to połączenie z Gorzycami i drogą krajową 78. Zjazd w Mszanie umożliwi kierowcom dojazd do Wodzisławia zmodernizowaną drogą wojewódzką 933, która w centrum miasta łączyłaby się z obwodnicą wschodnio-północną. Takie rozwiązanie wydaje się być jedynym sposobem na rozładowanie natężenia ruchu w centrum Wodzisławia. Zaletą koncepcji budowy obwodnicy jest fakt, iż przebiegałaby ona istniejącymi aktualnie ciągami komunikacyjnymi. Zupełnie nowy byłby północny fragment obwodnicy o długości ok. 1300 metrów. Konieczne będzie ponadto zmodernizowanie drogi wojewódzkiej 933 przez Pszów do Raciborza. W niedalekiej przyszłości powstanie konieczność przewiezienia ciężarówkami kilkuset milionów ton żwiru i gruntu w związku z rozpoczęciem prac ziemnych przy budowie zbiornika wodnego w okolicach Raciborza. Drogi dojazdowe do tego terenu w ich obecnym stanie nie wytrzymają takiego obciążenia. O konsekwencjach awarii wiaduktu oraz planach modernizacji przebiegających przez Wodzisław dróg wojewódzkich mówił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. „Wiadukt przy ul. Jastrzębskiej jest wyeksploatowany i obciążony wadą genetyczną. Pochodzi z roku1970 i dziś trudno ocenić jakość materiałów – zwłaszcza cementu – użytych do jego budowy” – powiedział dyrektor Tabor. Po doraźnej naprawie zniszczonej płyty pomostowej jednego z przęseł wiaduktu odbywa się tam teraz ruch wahadłowy. Konieczne będzie wprowadzenie ograniczenia ciężaru korzystających z wiaduktu pojazdów do 5 ton. Ostatecznie wiadukt będzie musiał być zamknięty dla ruchu, który tymczasowo zostanie poprowadzony przez przejazd kolejowy nieopodal skrzyżowania ul. Jastrzębskiej z biegnącą od Marklowic drogą wojewódzką 932. Remont wiaduktu potrwa 5 miesięcy i będzie kosztował ok. 3 mln zł. Budowa nowego pochłonęłaby 6 mln i trwałaby znacznie dłużej. Planowana budowa autostrady A1 to wielka szansa dla gospodarczego rozwoju powiatu. Należy pilnie rozbudowywać lokalna infrastrukturę tak by kierowcy i turyści chcieli skorzystać z pierwszego/ostatniego zjazdu z A1 na terytorium Polski. Marszałek Michał Czarski zwrócił uwagę lokalnym samorządowcom na konieczność stworzenia i skoordynowania gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. Zalecał podjęcie ścisłej współpracy oraz konsolidacji wysiłków poszczególnych gmin powiatu wodzisławskeigo na rzecz tworzenia studium wykonalności planowanych inwestycji drogowych oraz realizacji niezbędnych prac przedprojektowych. Pszów, Radlin, Rydułtowy, Gorzyce i Marklowice muszą rozwiązać wszystkie problemy formalno – prawne związane z przejęciem od prywatnych właścicieli gruntów pod planowane inwestycje. Dopiero stworzenie kompletnej dokumentacji wraz z projektami inwestycji otworzy drogę dostępu do unijnych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji drogowych w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wzrost natężenia ruchu kołowego w powiecie jest coraz bardziej dotkliwy Komunikacyjne problemy Wodzisławia przedstawił Marek Okularczyk – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Remont wiaduktu przy ul. Jastrzębskiej potrwa pięć miesięcy - powiedział dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Województwo Śląskie pomoże Wam w ramach posiadanych kompetencji - powiedział marszałek Czarski Marszałek Michał Czarski rozmawiał z dziennkarzami lokalnych mediów

Linki do stron zewnętrznych
Powiat Wodzisławski