Planetarium dobrze zaprojektowane

Znamy zwycięską koncepcję architektoniczną dla Planetarium Śląskiego

Pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej dla rozbudowy i modernizacji Planetarium Śląskiego w Chorzowie zdobył projekt przygotowany przez architektów pracowni Consultor z Poznania. Ta sama pracownia zrealizowała projekt przebudowy Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

„Ten projekt absolutnie szanuje to miejsce i to, że planetarium jest ikoną architektury, ale jednocześnie wprowadza tak bardzo pożądaną nową jakość w sensie funkcjonalnym, w sensie przestrzennym, bo my potrzebujemy tam miejsca na ekspozycje i na działalność edukacyjną” – przekonywał Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było stworzenie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” i twórcze przekształcenie istniejących struktur budowlanych, aby mogła powstać przestrzeń dla rozszerzenia działalności edukacyjnej w dziedzinie astronomii, sejsmologii i meteorologii.

„Projekt wpisuje się harmonijnie zarówno w otoczenie Parku Śląskiego, jak i w obszar istniejących, historycznych kubatur Planetarium. Autorzy proponują nową, niedominującą wartość przestrzenną świetnie wkomponowaną w krajobraz parku. Nowe funkcje lokalizują czytelnie i optymalnie, z szacunkiem odnosząc się do zastanego dziedzictwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Zwycięstwo w konkursie jest zaproszeniem do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Dopiero po zaakceptowaniu ostatecznej wersji projektu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będzie można aplikować o środki unijne na realizację przedsięwzięcia.

„Ta praca praktycznie została wybrana jednogłośnie. Kryteria konkursowe dawały duży wachlarz możliwości i te prace są bardzo zróżnicowane. Autorzy zwycięskiej koncepcji w sposób znaczący weszli w strukturę planetarium i Parku Śląskiego, ten obiekt został przeanalizowany i zdiagnozowany. Jest to praca spoza Śląska, ale miałem wrażenie że tworzył go człowiek który zna to miejsce bardzo dobrze” – mówił Piotr Buśko, przewodniczący sądu konkursowego.

Konkurs na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach. Wzięło w nim udział 19 projektów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o konkursie na stronie SARP

Filmy