Zielone światło dla gmin i powiatów

Bank Rozwoju Rady Europy zaakceptował wszystkie 62 projekty zgłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości (FRRI)"
Projekty do dofinansowania zostały uprzednio zaakceptowane przez zarząd województwa na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez Regionalny Komitet Sterujący w ramach konkursu ofert. W Katowicach przebywał także, przybyły z Paryża przedstawiciel BRRE. Victor Agius zapoznał się z projektami i wyraził o nich pozytywną opinię. Dotacje inwestycyjne przyznane będą w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. Informacje o przyznaniu dotacji zostaną przesłane poszczególnym beneficjentom wraz z informacją o terminach przygotowania i podpisywania umów o finansowaniu zatwierdzonych projektów.
Linki do stron zewnętrznych
Lista projektów