Misja gospodarcza z Magdeburga

Zainteresowanie niemieckich przedsiębiorców budowlanych inwestycjami w regionie
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela spotkał się z misją gospodarczą firm budowlanych z rejonu Magdeburga. Pobyt na Śląsku stanowił część ich wizyty studialnej, która została zorganizowana w ramach programu realizowanego przez niemiecki Związek Nadzoru Technicznego (TŰV). Uczestniczący w nim poznają warunki inwestowania w Polsce. Podczas spotkania Wicemarszałek przekonywał przedsiębiorców do inwestowania w regionie. „Po przystąpieniu do Unii Europejskiej w województwie otworzą się duże możliwości inwestycyjne. Region to nie tylko chłonny rynek zbytu. To obszar atrakcyjny ze względu na niższe koszty produkcji i dobry dostęp do rynków europejskich”– stwierdził. Niemieccy przedsiębiorcy zapoznali się z potencjałem gospodarczym i perspektywami rozwoju regionu. Szczególnie interesowała ich budowa infrastruktury oraz organizacja przetargów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.