Silesia HR trends – rozmowy o rynku pracy

Już po raz drugi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowano „Silesia HR – trends 2016” – targi pracy i rozwoju osobistego

Wydarzenie podzielono na dwie części: konferencję, podczas której omawiane były kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, oraz targi pracy skierowane do młodych osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery zawodowej.

„Rynek pracodawcy się skończył – zaczyna się rynek pracownika. Przykładem jest sytuacja w województwie śląskim, w którym patrząc rok do roku, znowu spadło bezrobocie, osiągając we wrześniu br. wartość 6,7 proc. – czyli poziom, jaki ostatni raz nasze województwo miało jeszcze przed kryzysem w 2007 r. Nie brakuje miast, jak na przykład Bytom, gdzie sytuacja jest znacznie gorsza, a bezrobocie osiąga nawet 15 proc. Coraz częściej jednak zauważamy, że w niektórych branżach pracodawcy narzekają na braki kadrowe i z tego powodu sięgają na przykład po Ukraińców” – powiedział członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak, otwierając panel dyskusyjny „HR trendy 2016 i rynek pracy 2.0”.

W trakcie otwartej dyskusji zwrócono uwagę m.in. na poziom nauczania w Polsce. Przypomniano, że za chwilę – już od 1 stycznia 2017 r. – zaczyna obowiązywać nowy algorytm względem uczelni wyższych. Te – o ile przekroczą ustalony limit studentów – stracą dotacje. Dlatego jak najbardziej możliwa jest sytuacja, w której poszczególne uczelnie w następnych latach będą ograniczać rekrutacje, co bez wątpienia będzie miało swój wpływ na rynek pracy. Prelegenci zgodzili się, że tym samym czasy kształcenia masowego minęły bezpowrotnie.

Podczas dyskusji eksperci podkreślali za każdym razem ogromny potencjał województwa śląskiego, które z blisko 5 mln mieszkańców porównywalne jest nawet do całych państw, jak chociażby Czechy czy Słowacja.

„Ciągle jest sporo do poprawy. Między innymi koordynacja promocji i polityki informacyjnej. Liczymy, że zmieni się sporo w tym względzie po ustanowieniu metropolii jako związku miast” – przekonywał Kazimierz Karolczak.

Wydarzeniem towarzyszącym Silesia HR było spotkanie młodych liderów w ramach projektu EEC Liderzy przyszłości oraz wręczenie nagród dla TOP Pracodawców województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.