O rozszerzeniu Unii Europejskiej z Brytyjczykami

18 maja 2000 Marszałek Jan Olbrycht spotkał się z John'em Alty - Dyrektorem Działu Polityki Europejskiej w Brytyjskim Ministerstwie Przemysłu. Dyrektor Alty odpowiedzialny jest za pomoc rządowi brytyjskiemu w opracowaniu strategii wobec Unii Europejskiej
Spotkanie miało charakter roboczy. Omawiano plany rozwojowe Województwa Śląskiego w świetle opracowywanej przez Zarząd Województwa strategii rozwoju regionu. Podczas spotkania wymieniono opinie dotyczące rozszerzenia UE oraz przyszłego członkostwa Polski. Poruszano także kwestie związane z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu. W spotkaniu udział wzięli także Jim Bellingham - przedstawiciel Działu Poszerzenia Unii Europejskiej z Brytyjskiego Ministerstwie Przemysłowa, nadzorujący sytuację w krajach kandydujących do UE oraz Dominic Meikljohn - Sekretarz ds. Polityki Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.