Większa samodzielność szpitali przy zakupie sprzętu medycznego

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zasad nabywania i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
Zgodnie z uchwałą wszystkie ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie mogą samodzielne dokonywać zakupu lub przyjmować darowiznę sprzętu i aparatury medycznej. Do tej pory wszelkie tego typu decyzje musiały być konsultowane z Zarządem Województwa. Dzięki przyjętej uchwale procedura zakupu sprzętu niezbędnego do działalności statutowej zakładów opieki zdrowotnej w Województwie Śląskim ulegnie znacznemu uproszczeniu. O zakupie aparatury i sprzętu o wartości do 10 tys. zł decydować będzie dyrekcja placówki po uprzedniej konsultacji z Radą Społeczną. Uchwała określa warunki, jakimi kierować powinny się zakłady w doborze sprzętu, m. in. jego przydatnością do realizacji świadczeń zdrowotnych oraz przeszkoleniem kadry medycznej w obsłudze aparatury.Przyjęte przez Zarząd Województwa rozwiązanie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych oraz lepsze dostosowanie oferowanych usług do lokalnych potrzeb pacjentów.