Życie po życiu KWK Wieczorek

Kopalnia, która jest nierozerwalną częścią katowickiego Nikiszowca, w tym roku przestanie funkcjonować. Pozostaną po niej budynki industrialne

Podczas debaty zorganizowanej przez katowicką redakcję „Gazety Wyborczej” uczestnicy dyskutowali, jaka przyszłość czeka ten zakład. Witold Jajszczok, rzecznik Spółki Restrukturyzacji Kopalń zapewnił, że spółka może przekazać bezpłatnie samorządowi obiekty po zlikwidowanym zakładzie na realizację zadań publicznych. Aby jednak zasiąść do rozmów, musiałaby otrzymać takie propozycje.

Zdaniem członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka Mercika ważne jest znalezienie odpowiedniej funkcji dla budynków. Część z nich może być wykorzystana na lofty, część do celów turystycznych. Podkreślił, że ważne dla przyszłości obiektu jest przygotowanie odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas dyskusji uczestnicy podkreślili, że ważne jest wpisanie obiektów na listę zabytków. To może dać im parasol ochronny przed ewentualnym wyburzeniem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.