Lotnisko wojskowe w Katowicach - Pyrzowicach stanie się własnością Województwa Śląskiego

Decyzją Ministra Obrony Narodowej zwalniane przez wojsko w IV kwartale 2000 lotnisko w Katowicach - Pyrzowicach stanie się własnością Województwa Śląskiego. W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie w tej sprawie pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Obrony Narodowej
"Uwzględniając starania władz samorządowych o bezpośrednie pozyskanie lotniska zdecydowałem o przekazaniu na rzecz tych władz lotniskowej części obiektu" - napisał Janusz Onyszkiewicz. Tereny na obrzeżach lotniska nie związane bezpośrednio z działalnością lotniczą obiektu będą zagospodarowane przez Agencję Mienia Wojskowego. Działania w celu przejęcia lotniska wojskowego w Pyrzowicach prowadzone były przez Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego od czerwca 1999 roku. Pozyskane tereny zostaną zagospodarowane pod rozbudowę Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice. Rozwój tego lotniska jest jednym z przedsięwzięć rozwojowych Województwa Śląskiego proponowanych do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.