Rynek pracy: wsparcie z UE po nowemu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych. Będzie przy tym dysponował największą w kraju alokacją środków, która wynosi ponad 420 milionów złotych

„Podmiotowy System Finansowania to sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jego pracowników oraz osób fizycznych oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach RPO WSL 2014-2020. – tłumaczy Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Jest to o tyle ważne, że odtąd przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi ze specjalnej bazy zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą ich aktualnym potrzebom. Przedsiębiorcy będą mogli także za pośrednictwem bazy zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie znajdą jej wśród już dostępnych na platformie.”

Nowy system to odejście od starych zasad, które bazowały na podejściu podażowym. Pozwoli to tak dobierać szkolenia i usługi doradcze, że będą one miały konkretną wartość dla przedsiębiorcy. W tym przypadku korzysta on bowiem z oferty, której naprawdę potrzebuje i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji jego pracowników, a przez to na rozwój przedsiębiorstwa.

„Maksymalne dofinansowanie wybranych usług rozwojowych może wynieść 80 procent. Samo wsparcie koncentruje się w szczególności na określonych grupach docelowych, takich jak m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach czy przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu” – wymienia Łukasz Wilczek, naczelnik Wydziału Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Jego zdaniem wprowadzenie nowego systemu wiąże się nie tylko z szansą dla samych przedsiębiorców, ale również będzie stanowiło bodziec do rozwoju branży szkoleniowej w województwie śląskim.

(Źródło: WUP Katowice)