Wybrano Menadżera Roku 2016

Województwa Śląskiego Tytuł „Top Menedżera” odebrał Artur Tomasik, prezes GTL. Wśród nagrodzonych Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Podczas trwającego w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia w plebiscycie „Menedżer Roku 2016 w Województwie Śląskim”. Nagrody wręczyli członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz Zenon Nowak – prezes Polska Press Sp. z o.o. – wydawca „Dziennika Zachodniego”, organizatora konkursu.

W internetowym głosowaniu czytelnicy „Dziennika Zachodniego” oddawali punkty na menedżerów nominowanych w trzech kategoriach: małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W głosowaniu zwyciężyli:

Duże przedsiębiorstwo:

 • I miejsce - Roman Bolczyk, prezes Zarządu oraz dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o.
 • II miejsce - Wojciech Wolny, prezes Zarządu EUVIC Sp. z o.o.
 • III miejsce - Marzanna Peukert, wiceprezes Zarządu firmy Conbelts w Bytomiu.

Średnie przedsiębiorstwo:

 • I miejsce - Andreas Glenz, prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.
 • II miejsce - Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
 • III miejsce - Krzysztof Pikiewicz, dyrektor zarządzający Turtle Entertainment Polska Sp. z o.o.

Małe przedsiębiorstwo:

 • I miejsce - radca prawny Rafał Kolano, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Rafał Kolano
 • II miejsce - Ronald Cybulski, prezes Zarządu Grupy QQS Sp. z o.o.
 • III miejsce - Kamil Kita, dyrektor finansowy Śląskie Kamienice.

Ponadto Kapituła plebiscytu zdecydowała o przyznaniu tytułu Top Menedżera oraz wyróżnienia. Tytuł „Top Menedżera Roku 2016” otrzymał Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządcy Katowice Airport. Wyróżnienie odebrał Andreas Glenz, prezes PREVAC.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.