Nowa kadencja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – podmiotu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie rynku pracy

Nowo powołani członkowie odebrali nominacje z rąk Kazimierza Karolczaka, członka Zarządu Województwa Śląskiego. Wojewódzka Rada Rynku Pracy została utworzona w miejsce dotychczasowej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Jej członkami są przedstawiciele działających na terenie województwa śląskiego wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

„Nowa formuła to nowe wyzwania” – przyznał Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Podkreślił, że sporo tych wyzwań będzie związanych chociażby ze szkoleniem zawodowym i niżem demograficznym. „Liczę, że praca rady w nowej kadencji będzie się odbywała z korzyścią dla całego regionu i jego mieszkańców” – zaznaczył marszałek.

Przewodniczącą WRRP została Adriana Solecka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na jej zastępcę wybrano Bogdana Wieczorka z Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Zanim członkowie rady pozytywnie zaopiniowali nowe kierunki kształcenia zawodowego w województwie śląskim, zapoznali się z bieżącą sytuacją na rynku pracy w regionie. Ta na przestrzeni ostatnich lat jest coraz lepsza. Śląskie pod względem stopy bezrobocia znajduje się na drugim miejscu w Polsce (stopa wynosi jedynie 6,5 proc.). Samo zjawisko bezrobocia jest jednak bardzo zróżnicowane w naszym województwie. Jego zakres waha się bowiem od 2,8 proc. w Katowicach do aż 15,2 proc. w Bytomiu. Równie mocno zróżnicowana jest struktura osób bezrobotnych, co determinuje konieczność odpowiedniego dopasowywania narzędzi aktywizacyjnych. Bardzo optymistycznie wygląda natomiast kwestia liczby zgłaszanych ofert pracy. Tych w porównaniu z 2011 rokiem jest prawie dwukrotnie więcej. Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach prognozują, że liczba zgłoszonych ofert na koniec bieżącego roku będzie wyższa niż w 2016, kiedy to było ich ponad 170 tysięcy.

(Źródło: WUP)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji o Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy oraz skład osobowy