Lekcja w Sali Sejmu Śląskiego

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Wiśle poznali rolę samorządu województwa oraz funkcjonowanie Sejmiku i Zarządu Województwa

Z pracą w samorządzie regionalnym młodzież zaznajomili wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar.

Oprócz doświadczeń w pracy samorządowca wicemarszałek Gramatyka mówił o aktualnych wyzwaniach stojących przed samorządem regionalnym. Poruszono także kwestie aktywności młodych ludzi w lokalnych środowiskach oraz pielęgnowania postaw obywatelskich.

Po lekcji w Sali Sejmu Śląskiego uczniowie zwiedzili Gmach Sejmu Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.