Jubileusz stolicy Zagłębia

Sosnowiec świętuje 115 rocznicę nadania praw miejskich

W uroczystej sesji Rady Miejskiej odbywającej się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu wziął udział marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

„Sosnowiec to miasto, które zawsze łączyło. Ostatnie lata zmieniły je nie do poznania i dziś jest miejscem nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom. Od pokoleń w Sosnowcu mieszkali i współpracowali ludzie różnych religii, kultur, poglądów i nigdy nie doszło tu z tego powodu do konfliktów. To przykład wzajemnego szacunku i współpracy, bez której nie da się budować wspólnej przyszłości. Dziś ta współpraca między województwem śląskim i miastem sprawia, że tworzymy nową wartość i napędzamy się do rozwoju” – mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej wręczono odznaczenia dla ludzi kultury przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teatr Zagłębia w Sosnowcu został uhonorowany Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

„Z perspektywy regionu widać, jak to miasto się zmienia i z lekką zazdrością obserwujemy rozwój tego miasta, jak i tożsamość jego mieszkańców. To miasto upadało, dźwigało się, a teraz przychodzi czas na trzecią fazę jego rozwoju, budowaną już na innych filarach. Dzisiaj Sosnowiec jest liderem przemian, bardzo dobrze wykorzystuje środki europejskie i współtworzy aglomerację śląsko-zagłębiowską” – podkreślał marszałek Wojciech Saługa.

Obchody zwieńczy niedzielny koncert na placu papieskim w Sosnowcu, będący jednocześnie koncertem z okazji 115-lecia miasta, jak i 25-lecia powstania diecezji sosnowieckiej. Świętowanie rozpocznie się już przed południem Festiwalem Organizacji Pozarządowych, a zakończy skomponowaną przez Piotra Rubika muzyczną biografią Jana Pawła II – „Santo Subito”. W czerwcu 1999 roku na placu papieskim w Sosnowcu odbyła się msza święta z udziałem papieża Jana Pawła II.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.