Warto stosować zasady ekonomii społecznej

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim wyróżniony Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

Wodzisławski ZAZ jest pierwszym w województwie śląskim podmiotem, który otrzymał to wyróżnienie.

Posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej jak m.in. zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, inwalidów i niewidomych, fundacje, organizacje kościelne i spółki non-profit. Certyfikat przyznawany podmiotom ekonomii społecznej ma zachęcać klientów do kupowania produktów i usług wytwarzanych w tym systemie oraz kierowania się w działalności zasadami ekonomii społecznej.

Nagrodzony ZAZ świadczy usługi pralnicze. Spośród całej gamy oferowanych usług wyróżnione zostały: - pranie wodne z barierą higieniczną, maglowanie i prasowanie oraz pranie wodne systemem LAGOON – wet cleaning.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas konferencji „Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej” organizowanej w Katowicach przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej.

Znak Ekonomii Społecznej jest inicjatywą Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. W Śląskim odpowiedzialnym za przyznawanie certyfikatów jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Linki do stron zewnętrznych
Zasady przyznawania certyfikatu