Śląskie to najlepsze miejsce dla Superbohaterów

Jak przejąć kontrolę nad światem, zaczynając od swojego podwórka?

O tym właśnie opowiadali „lokalni bohaterowie”, którzy 14 września wzięli udział w sesji zdjęciowej w Muzeum Śląskim w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyło 30 społeczników z całego województwa śląskiego, którzy specjalizują się w działaniach społecznych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych. Przekonywali, że ich aktywność nie jest niczym niezwykłym. Pomagają, gdyż daje to im wiele satysfakcji i radości.

„Jesteśmy w tym razem – w niepełnosprawności i w świecie pełnym problemów społecznych – stwierdziła Majka z „Leżę i Pracuję”. – Pomagamy, dlatego, że możemy, dlatego, że tego potrzebujemy i dlatego, że tego chcemy! To dlatego działamy.”

Większość bohaterów podkreślała, że początki ich aktywności związane są z miejscem zamieszkania i przyjaciółmi, którzy w pewnym momencie potrzebowali pomocy.

„Od wielu lat moją dewizą jest miłość do Tarnowskich Górach i drugiego człowieka. Proszę mi wierzyć, że w życiu najważniejsze są tolerancja i szacunek. Gdyby każdy się do tego stosował, nasz świat wyglądałby inaczej” – mówił Stanisław Wyciszczak, współtwórca i współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Zdjęcia z sesji fotograficznej „lokalnych bohaterów” zostaną zaprezentowane podczas mobilnej wystawy, którą będzie można zobaczyć od października do grudnia 2017 r. w Katowicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.

„To przedsięwzięcie pokazuje, że mieszkańcy naszego regionu są aktywni, pełni energii i chęci do działania. Dzięki tym ludziom Śląskie staje się atrakcyjne nie tylko jako miejsce do pracy, ale przede wszystkim jako miejsce do życia” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Kolejnym etapem akcji będzie wybór dziesięciu uczestników sesji, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, pracy i refleksjach związanych ze Śląskim w filmowych wywiadach. Najaktywniejsi przekażą swoją wiedzę podczas autorskich wykładów o wybranej przez siebie tematyce. Finałem akcji będzie spotkanie z gościem specjalnym – Jurkiem Owsiakiem.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmotywowanie mieszkańców regionu do oddolnych działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia oraz uświadomienie im, że przyszłość województwa śląskiego zależy tylko od nich.

Organizatorem „Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują” jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerem przedsięwzięcia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy