Przyznano środki na rozwój sportu

W 2000 roku 56 wojewódzkich stowarzyszeń sportowych otrzyma 3.414.387 zł dotacji
Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej o zakończeniu prac nad rozdziałem środków z budżetu Województwa Śląskiego na rozwój kultury fizycznej i sportu. W tym roku 56 wojewódzkich stowarzyszeń sportowych otrzyma 3.414.387 zł dotacji. Dofinansowanie przeznaczone jest dla stowarzyszeń wojewódzkich reprezentujących poszczególne dyscypliny sportowe, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), Ludowych Zespołów Sportowych, Szkolnego Związku Sportowego, Aeroklubów, Akademickiego Zrzeszenia Sportowego (AZS) oraz Stowarzyszenia Sportów Niepełnosprawnych "START". W budżecie województwa przeznaczono także 902 000 zł na dofinansowanie VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, która odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Ponadto 500 000 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności sportowej w ramach tzw. konkursu ofert w dziedzinie Kultury Fizycznej i Sportu. Marszałek Olbrycht podkreślił, że wypracowanie jasnych kryteriów przyznawania dotacji było zadaniem trudnym i stanowi wynik wspólnych prac Zarządu Województwa oraz Sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji. Zapewnił także, że w najbliższych dniach rozpocznie się podpisywanie umów ze stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi.