Fundusze europejskie, czyli wsparcie na rozwój biznesu

Jak znaleźć kapitał na realizację biznesowych pomysłów i gdzie szukać inspiracji i wsparcia przy ich realizacji? To niektóre z pytań, na które odpowiedź można było otrzymać w trakcie konferencji „Fundusze europejskie dla firm”

W jej otwarciu uczestniczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. „Przedsiębiorcy są niezwykle ważni dla regionu. To państwo generują prawie pięćdziesiąt procent PKB, dają miejsca pracy, odprowadzają podatki i gwarantują rozwój. Zachęcam do zacieśniania współpracy w trójkącie biznes-nauka-samorząd, bo ta współpraca zapewnia rozwój i daje wartość dodaną, czyli realizację tych celów, które są trudne do osiągnięcia samodzielnie” – przekonywała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Konferencja była adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat udzielanego wsparcia finansowego, możliwości pozyskania środków na projekt czy szukania szansy na powodzenie swojego biznesu. Sporo miejsca poświęcono tematyce inteligentnych specjalizacji regionu. W drugiej części spotkania odbywały się dyskusje panelowe dotyczące projektowania innowacji i tego, co nowe w funduszach europejskich.

W dyskusji uczestniczyli eksperci z zakresu wdrażania innowacji, współpracy nauki i biznesu, była także możliwość rozmowy i uzyskania cennych wiadomości w przygotowanej przestrzeni informacyjnej. To właśnie tam przedsiębiorcy mogli skonsultować swój pomysł, zapytać o możliwość jego dofinansowania czy nawiązać współpracę z przedstawicielami uczelni wyższych z regionu.

„Wierzę, że to spotkanie jest dla państwa szansą na uzyskanie konkretnych informacji dotyczących dofinansowania waszej działalności. Zaprosiliśmy tu przedstawicieli uczelni wyższych, bo zależy nam na współpracy wszystkich środowisk. Cieszę się, że samorząd wojewódzki przywiązuje tak dużą wagę do przedsiębiorczości i dostrzega, że są państwo motorem napędowym gospodarki” – podkreślał Tomasz Piechniczek, zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania podsumowano dziesięciolecie działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które w obu unijnych perspektywach finansowych (2007-2013 i 2014-2020) rozpatrzyło prawie 11 tysięcy wniosków przedsiębiorców. Rozstrzygnięto również plebiscyt dla przedsiębiorców organizowany z Dziennikiem Zachodnim „Liderzy zmian”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.