Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto m.in. Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi

Na samym początku obrad uzupełniono porządek o dwa projekty uchwał, które zaraz potem radni przegłosowali. Jeden dotyczy ustanowienia przyszłego roku Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drugi projekt z kolei nadawał kolejnym 12 miesiącom nazwę Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Polska jest już sygnatariuszem Porozumienia AGN, które ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Dodatkowo do współpracy w temacie renesansu polskich dróg śródlądowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło samorządy.

Jako pierwszy Rok Odry ustanowił samorząd województwa dolnośląskiego. Kolejne mają to w najbliższych planach.

Wśród kilkunastu przyjętych uchwał znalazła się uchwała określająca zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej  mieszkańców Województwa Śląskiego (co najmniej 10 tys. mieszkańców  Województwa może przedłożyć projekt uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego).

„Przepisy dotyczące inicjatywy mieszkańców spotkały się z pozytywną opinią Kancelarii Rady Ministrów” – zaznaczył Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Oddanie inicjatywy grupie mieszkańców jest bez wątpienia kolejnym krokiem w kierunku partycypacji, w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspólnego uczenia się demokracji” – przekonywał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Ponad to przyjęto m.in. uchwały w sprawie: oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu; zmiany Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi; regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zgody na używanie flagi Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy
tagi: