Inwestycje i nakłady Województwa Śląskiego w ochronę zdrowia 2015-2017

 Otwarcie pracowni angiografu w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Otwarcie pracowni angiografu w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Zakupy nowoczesnego sprzętu, modernizacja jednostek, tworzenie nowych oddziałów, kampanie promujące zdrowie to bilans ostatnich trzech lat

Ponad 170 mln złotych zainwestowano w wojewódzkie placówki ochrony zdrowia w ciągu minionych trzech lat. Kolejnych siedem milionów wsparło programy zdrowotne oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Śląskie jest także liderem w Polsce pod względem liczby zakładów aktywności zawodowej, nad którymi sprawuje pieczę - w trzynastu działających obecnie zakładach pracuje 590 osób z niepełnosprawnością.

“Od początku mojej kadencji ochrona zdrowia była dla mnie zadaniem priorytetowym. Wspieramy inwestycje oraz zakup sprzętu dla naszych placówek medycznych, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na jakość usług, pracy personelu medycznego oraz komfort leczenia pacjentów . Obok wielomilionowych inwestycji w sprzęt i budynki ważne jest dla mnie, by wspierać ludzi, którzy w sposób szczególny potrzebują naszej pomocy. Stąd duże wsparcie programów profilaktycznych, kampanii promujących zdrowie, ale przede wszystkim osób, które znajdują pracę i zajęcie w zakładach aktywności zawodowej. To ostatnie cieszy mnie chyba najbardziej” – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Samorząd Województwa Śląskiego w dwojaki sposób łoży na placówki medyczne, których jest organem prowadzącym. Jedna pula to wsparcie z funduszy unijnych, a druga to środki budżetu Województwa przekazywane podmiotom leczniczym w formie dotacji, a w przypadku spółek w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Wśród inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych z dotacji Województwa Śląskiego znalazły się m.in.:

 • Zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (wartość dofinansowania ze strony Województwa Śląskiego: 5,4 mln zł); zakup angiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (2,8 mln zł);
 • Zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (1,5 mln zł);
 • Budowa Pawilonu Operacyjnego w Katowickim Centrum Onkologii (1,5 mln zł); doposażenie sali operacyjnej w Pawilonie Operacyjnym (4,7 mln zł);
 • Utworzenie oraz wyposażenie wyspecjalizowanego Pododdziału Mukowiscydozy dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu (3,5 mln zł);
 • Utworzenie Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu (10 mln zł);
 • Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaniem kontrastu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (2 mln zł).

Wśród inwestycji znalazły się także te związane z modernizacjami i przebudowami szpitalnych budynków. Dotyczyło to m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (modernizacja oddziału obserwacyjno-zakaźnego – 1 mln zł; modernizacja Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii – 1 mln zł; przebudowa pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym, Pracowni Endoskopii, Bronchoskopii i USG – 1 mln zł); Centrum Psychiatrii im. dra K. Czumy w Katowicach (termomodernizacja budynku głównego – 1 mln zł); Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Ziętka w Tarnowskich Górach (termomodernizacja budynku SP ZOZ REPTY – 1,2 mln zł); Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śl. (modernizacja budynku – 2,1 mln zł); stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie (budowa nowej siedziby – 1,1 mln zł).

2. Wsparcie działalności spółek z zakresu ochrony zdrowia poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o:

 • 3 mln zł - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. (środki przeznaczone na utworzenie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w strukturze Centrum);
 • 5,4 mln zł - Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. (środki przeznaczone na przebudowę Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wraz z blokiem operacyjnym);
 • 2,28 mln zł - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju sp. z o.o. (środki przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń Oddziału B, modernizację basenu oraz sieci przeciwpożarowej);
 • 3 mln zł - Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. (zakup cyfrowego RTG, aparatu do znieczulania, stołu operacyjnego, modernizacja apteki);
 • 2 mln zł - Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. (m.in. remont kapitalny basenu solankowego i wielostrumieniowego; wymiana rur i układu przepompowni solankowej).

3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na infrastrukturę ochrony zdrowia (Działanie 10.1) przewiduje się przeznaczenie łącznej kwoty 63 610 853 euro (ponad 254 mln zł.). Pierwszy nabór projektów odbył się w tym roku. Złożono 143 wnioski o dofinansowanie. Obecnie trwa ocena projektów.

Gospodarowanie środkami PFRON w latach 2015-2017: Województwo Śląskie jest krajowym liderem pod względem liczby nadzorowanych zakładów aktywności zawodowej oraz liczby zatrudnionych w nich osób. W 13 obecnie działających zakładach (w tym 3 powstałych w okresie ostatnich trzech lat) zatrudnionych jest 590 osób z niepełnosprawnością.

 • Dofinansowanie, tworzenie i działalność zakładów aktywności zawodowej – 1,06 mln zł (Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnił 45 osób z niepełnosprawnością; Zakład Aktywności Zawodowej Świętego Marcina w Katowicach – 29 osób; Zakład Aktywności Zawodowej YAWA w Częstochowie – 20 osób; Chorzowski Zakład Aktywności Zakładowej – 32 osoby).
 • Dofinansowanie inwestycji budowlanych na rzecz osób z niepełnosprawnością (3,7 mln zł, z czego 500 tys. zł z budżetu Województwa Śląskiego) spożytkowano m.in. na:
  • budowę sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku,
  • przebudowę i modernizację Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
  • modernizację kompleksu rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu,
  • dobudowę zewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnością w budynku w Hutce w Truskolasach.