Śląskie pamięta o górnikach

Marszałek Wojciech Saługa uczcił pamięć górników poległych podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”

Z okazji tradycyjnego górniczego święta „Barbórki”, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa złożył kwiaty pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek”. Kwiaty i znicze złożyli również parlamentarzyści.

„To szczególny dzień i szczególne miejsce w kultywowaniu naszej pamięci o górnikach i ich wkładzie w rozwój regionu. Gdyby nie ich trud i ciężka praca, na pewno nie bylibyśmy w miejscu, w którym się obecnie znajdujemy. Jesteśmy winni pamięć wszystkim poległym górnikom, a tym wciąż związanym z górniczą branżą składam podziękowania za trud, którego się podejmują” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy
tagi: