Wizyta Ministra Pełnomocnego Ambasady Niemiec

Członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik spotkała się w Manfredem Hutererem

Minister pełnomocny Manfred Huterer jest zastępcą ambasadora w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz Ambasady Niemiec w Warszawie.

Wizyta miała charakter kurtuazyjny i odbyła się na prośbę strony niemieckiej.

Manfred Huterer ukończył nauki polityczne, prawo międzynarodowe i historię Europy Wschodniej na uniwersytetach w Ratyzbonie i Monachium. Pracował w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w ambasadach w Moskwie, Pekinie i Waszyngtonie. Był kierownikiem Referatu ds. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Partnerstwa Wschodniego niemieckiego MSZ. Od 2015 jest Ministrem Pełnomocnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Przed rozmowami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Manfred Huterer spotkał się z wojewodą śląskim. W planie wizyty w Katowicach znalazło się też zwiedzenie Muzeum Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.