Eko pomysły na walkę ze smogiem

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu zwyciężyli w finale konkursu „Nasz pomysł na Eko Śląskie”, który odbywał się w Sali Sejmu Śląskiego

Konkurs zorganizowano w ramach tegorocznej odsłony lekcji obywatelskich. W finałowej potyczce zmierzyli się uczniowie i autorzy projektów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych z: Lublińca, Katowic, Cieszyna, Rybnika i Raciborza. Na konkurs wpłynęło 26 pomysłów na projekty ekologiczne przygotowane przez uczniów biorących udział w lekcjach obywatelskich.

„To budujące, że ten projekt spotkał się z tak dużym odzewem i że młodzi ludzie zaangażowali się w stworzenie projektów, które mogą pomóc w walce o czyste powietrze. To szczególnie istotne w przypadku budżetów obywatelskich, gdzie ludzie z energią i świeżym spojrzeniem, niezależnie od wieku, mogą zgłaszać i realizować pożyteczne projekty. Życzę wam, by i wasze pomysły się kiedyś urzeczywistniły” – zwrócił się do młodych ludzi dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Maciej Gramatyka.

Komisja konkursowa miała spore wyzwanie już po pierwszym etapie konkursu, typując sześć najlepszych prac do finału. Pod uwagę brano nie tylko poprawność merytoryczną zaproponowanych projektów, ich oryginalność i „lokalność”, ale również kreatywność i walory wizualne przygotowanych prezentacji. Uczniowie zaprezentowali kampanie promocyjne zachęcające do głosowania na ich projekty. Finaliści wzięli też udział w quizie wiedzy o województwie, samorządzie i partycypacji społecznej.

Ostatecznie pierwsze miejsce i 3 tys. zł zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, drugie miejsce i 2 tys. zł uczniowie z Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich, a trzecie i nagrodę pieniężną w wysokości 1,5 tys. zł przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Wyróżnienia i nagrody w wysokości 1 tys. zł trafiły do uczniów z Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczera w Katowicach, Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku i I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie. Tu rozmawiamy

Filmy