Z kombatantami w świątecznym klimacie

Świąteczne życzenia, wspólne łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Marszałek Wojciech Saługa gościł przedstawicieli środowisk patriotycznych i służb mundurowych na świąteczno-noworocznym spotkaniu

„Cieszę się, że już po raz czwarty mam okazję się z państwem spotkać. Za każdym razem czekam na ten dzień, na możliwość rozmowy z wami i rozpoczęcie tego świątecznego czasu. Jesteście dla nas ważni, jesteście wzorem do naśladowania i świadectwem tego, że powinniśmy działać wspólnie, mimo dzielących nas różnic. Składam wam życzenia zdrowia i dumy z tego, czego dokonaliście i tego, byśmy wszyscy świadczyli o tym, że polski naród jest jeden i wszystko, co robimy, robimy dla wspólnej przyszłości nas wszystkich” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Życzenia zebranym złożyli również przedstawiciele duchowieństwa: biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego biskup Marian Niemiec oraz proboszcz kościoła prawosławnego Sergiusz Dziewiatowski.

„Kombatantom i wszystkim tu zebranym życzę pokoju – tego, którego świat dać nie może, który jest owocem Bożego działania – narodzin Jezusa w ludzkim sercu, życzę siły do przezwyciężania trudności, błogosławieństwa i łaski. Modlę się też o wieczny pokój dla tych, którzy odeszli w ciągu stu lat od odzyskania niepodległości, którzy składali ofiarę życia na różnych frontach, którzy przyczynili się do tego czasu, w którym my teraz żyjemy, czasu pomyślności i pokoju. Oby ten pokój, który jest niezwykłym darem, był naszym udziałem zawsze i był źródłem siły dla młodego pokolenia. A ono, za waszym przykładem, niech uczy się nosić w sercu trzy najważniejsze słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił bp Adam Wodarczyk.

Minutą ciszy uczczono poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz zmarłych kombatantów wszystkich środowisk kombatanckich i niepodległościowych.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.