Docenić kunszt konserwacji

Poznaliśmy laureatów Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków

Nagrody przyznano w trakcie sesji konserwatorskiej pt. „Skarby światowego dziedzictwa” zorganizowanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Wyróżnienia wręczył członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

„To jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ rzeczy bezcenne są często ukryte i to od państwa pracy zależy, czy zostaną ocalone. Zabytkiem jest coś, co jest autentyczne, prawdziwe i nic tej substancji nie jest w stanie zastąpić, dlatego wasza praca jest tak wartościowa i godna docenienia” – mówił w trakcie spotkania Henryk Mercik.

Laureatami Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków zostali dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalista w projektach z zakresu konserwacji zabytków oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu za wykonanie renowacji kaplicy zamkowej w Raciborzu.

W trakcie sesji zapowiedziano ponadto najnowszą publikację Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 9 tom „Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego” pt. „Świątynia 2”. Sporo miejsca poświęcono również tarnogórskim podziemiom wpisanym w tym roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i staraniom zabrzańskiego zespołu techniki górniczej o uznanie za pomnik historii.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o nagrodach

Filmy